O Projektu

Titula Evropskog omladinskog centra se dodeljuje jednom evropskom gradu na godinu dana. Grad, i mladi ljudi u njemu, koji postane evropski centar za mlade, dobijaju mogućnost, kroz brojne programe i projekte, da pokaze kulutrni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj. Prestonica mladih Evrope podstiče primenu novih ideja i inovativnih projekata, s obzirom na aktivno, kreativno učešće mladih u društvu sa ciljem jačanja odnosa između evropskih institucija i lokalnog nivoa, kao i podsticanje učešća mladih na lokalnom nivou za implementaciju zajedničkih ciljeva evropske politike za mlade.

Novi Sad je grad mladih: administrativni, privredni, kulturni, naučni i turistički centar Autonomne Pokrajine Vojvodine. Grad Novi Sad ima oko 78 000 mladih ljudi uzrasta od 14 do 30 godina. Takođe, Novi Sad ima jedan javni i dva privatna univerziteta, koji broji oko 50 000 učenika iz svih gradova u regionu. Novi Sad ima više od 30 srednjih škola, i više od 100 organizacija civilnog društva, koji okupljaju veliki broj mladih.

 

Univerzitet u Novom Sadu, pozorište Mladih, Studentski kulturni centar, NOMUS, Ritam Evrope, Cinema City, Sajam turizma mladih- Sajam mladih, Exit festival… su samo delići slagalice koja nam daju, po svim kriterijumima, pravo da verujemo da Novi Sad ima razumne šanse da postane Evropska prestonica mladih 2018 godine.

Projekat Novi Sad – Omladinska prestonica Evrope 2018 (OPENS18) će u potpunosti promovisati vrednosti koje su navedene kao prioriteti u Nacionalnoj strategiji za mlade, Zakon za mlade Republike Srbije, Akcionog plana politike za mlade AP Vojvodine i lokalnog akcionog plana grada Novog Sada.
Novi Sad – Evropska prestonica mladih 2018 (OPENS2018) ima za cilj da podrži mlade ljude da postanu aktivniji inicijatori pozitivnih promena i inovativnih ideja u društvu, kako u gradu Novom sadu, tako i na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Kandidatura Novog Sada za Evropsku prestonicu mladih je poziv mladim ljudima da aktivno učestvuju u sopstvenom razvoju i izgradnji sopstvene nezavisnosti. Zato je moto kandidature “Živi život”.