UVOD

Program je izgrađen na opšti cilj projekta “OPENS18”: podrška mladim ljudima da postanu aktivni inicijatori pozitivnih promena i inovativnih ideja u zajednici, ne samo u gradu, vec i na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Izgrađen je u piramidalnom okviru počevši od postavljanja osnova: sigurnost i pristup kvalitetnim informacijama, zatim izgradnja kapaciteta: stvaranje Omladinskog Polisa kao prostora za omladinsko preduzetništvo i kreativne industrije; pokretanje strukture zajedničkog upravljanja (co-management) i participativnog budžeta za mlade, i iniciranje pozitivnih društvenih promena sa povećanom svesti o značaju volonterizma i potrebe za interkulturalni dijalog. Različiti programi obrazovnog, kulturnog, sportskog i preduzetničkog karaktera će nas dovesti do uvećanja autonomije mladih ne samo u Novom Sadu već i u celoj Srbiji.

Sa ovim konceptom, želimo da pokrenemo procese ključne za integraciju Srbije u Evropsku uniju koja će imati međugeneracijski i dugoročni uticaj – poboljšanje položaja mladih u procesima donošenja odluka, njihovo aktivno učešće u društveno-političkom životu, i potpuno ostvarivanje svojih ljudskih prava u svakodnedvnom životu. Mladi iz svih sfera života treba da osećaju da su Novi Sad i Srbija njihov dom. OPENS18 će biti njiihova kuća- od dna do vrha.

I: “Postavljanje temelja”;

U cilju da se postigne dugoročni uticaj kako na mlade tako i druge generacije, da se ugrade vrednosti ljudskih prava i civilnog drustva da generacijama koje dolaze, moramo postaviti temelje – ljudska prava treba da budu u potpunosti poznata, sagledana i sprovedena od strane mladih ljudi. Oni treba da se osećaju sigurno u svom gradu i oni moraju biti informisani o mogućnostima koje su date. Bezbednost i kvalitet informacija su nas solidni osnov u cilju postizanja autonomije mladih i iniciranja društvenih promena.

1. Bezbednost – opis podakcija:

Program “Bezbednost” će se organizovati tokom 2016-2019, zajedno sa javnim institucijama (policija i škole kao glavni akteri) i za različite starosne grupe mladih ljudi.
Osnovne škole:

 • 1.1. Obrazovna i kampanja za podizanje svesti u školama “Bezbednost – moje ljudsko pravo!”. Javna radionica u svim osnovnim školama na teritoriji Grada Novog Sada bice održana, na celu sa profesionalnim omladinskim radnicima, da informiše mlade ljude uzrasta 7 do 15 o tome šta su ljudska prava i kako se poštuju. Radionica je osmišljena interaktivno, koristeći neformalne i vizuelne alate.
 • 1.2. Projekat “Školski policajac” imaće glavni cilj da se poveća poverenje mladih u policiju Novog Sada. Projekat je posvećen mladim ljudima u osnovnim školama uzrasta 7 – 15, gde će svaki školski policajac imati zadatak da realizuje 45 minuta info sesiju o ulogama policije u obezbeđivanju sigurnosti. Učenici će imati priliku da saznaju kako mogu da doprinesu policijskom radu, tako da će biti zatraženo da napišu sastave inspirisane tim sesijama. Najbolji sastav će biti nagrađen tokom OPENS18.
 • 1.3. Stop Online maltretiranju: program posvećen prevenciji sajber maltretiranja dece i tinejdžera će biti realizovan kroz seriju onlajn treninga i radionica u osnovnim školama u Novom Sadu. Cilj nam je i obuka nastavnika s obzirom da su oni ti koji mogu efikasnije da rešavaju problem još u učionici.

Srednje škole/Univerziteti:>

 • 1.4. “Vozi oprezno” u saradnji sa NISom, najveće naftne kompanije u Srbiji, ćemo stvoriti kampanju u kojoj se na određene datume vozači ispod 30 godina nagrađuju za vožnju po pravilima i vožnje bez alkohola. Akcija će se održati tokom cele 2018 i bice finansirana od strane NISa i mesnog komiteta, projektni tim će imati zadatak da promoviše kampanju na nacionalnom i evropskom nivou kao model dobre prakse i saradnje između grada, biznisa, i omladinskog sektora.
 • 1.5 ‘Govor bez mržnje’ pokret – niz radionica i događaja, bice završen konferencijom za procenu dostignuća kampanje Saveta Evrope i napraviće se preporuke za narednu dvodnevnu konferenciju koja će se održati u Novom Sadu, koja bi okupila 100 delegata iz Veća Evrope država članica odgovornih za sprovođenje ove kampanje, kako bi razgovarali, razmenili i preporučili buduće akcije u projektu onlajn bezbednosti mladih.
 • 1.6. Kampanja u saradnji sa fudbalskim navijačima “Hajde za stadion” i niz debata kako da stadioni postanu sigurnije mesto je važan projekat OPEN18, jer želimo da dovedemo različite grupe fanova u proces kreiranja politike kao konstruktivan elemenat u izgradnji bezbednosti mladih. Sastavljen na drugačiji način, projekat ima za cilj da okupi navijače fudbala, omladinske radnike, kreatore politike i sportske stručnjake za traženje inovativnih ideja kako da učine sportski stadion bezbednijim mestom za mlade.
 • 1.7. “Vršnjacko nasilje i strukturne reforme” – Nacionalna konferencija i pilot projekat za reformu srpske politike rešavanja vršnjackog nasilja među mladima, naročito na osnovu pola, etničkih i političkih motiva, je projekat koji pokušava da popuni prazninu u rešavanju ovog važnog aspekta Bezbednosti mladih. Ideja je da se napravi međusektorski predlog javnog zagovaranja koji uključuje sve važne aktere, što je rezultovalo sa predlogom politike u Narodnoj skupštini republike Srbije o tome da se smanji vršnjacko nasilje među mladima za 60%.

2. Kvalitet informacije – opis podakcije:

 • 2.1. Kampanja za kvalitet informacije mladih: “Informacija pokreće mlade ljude”, u saradnji sa ERYCA i partnerstvo mladih između CoE i EU će se održati onlajn sa nekoliko treninga u Novom Sadu, kako bi se promovisala važnost kvalitetnih informacija u radu sa mladima.
 • 2.2. Regionalna konferencija za informisanje mladih profesionalaca na “Digitalna smena i informacije na internet – kako podržati mlade ljude danas?” ima za cilj da okupi 40 profesionalaca iz balkanskih zemalja da razgovaraju i dele zabrinutost i predloge kako da prenesu informacije mladima, da ih prilagode novim potrebama i profilima mladih širom sveta.
 • 2.3. Kancelarija za mlade – obuka i umrežavanje u saradnji sa evropskim info centrima da dele najbolje prakse i mrežu sa srpskim kancelarijama za mlade, kako bi im se omogućilo da rade efikasnije sa mladima na dnevnoj osnovi. Manifestacija u trajanju od 3 dana će se održati u Novom Sadu i biti podržana od strane Ministarstva za omladinu i sport.
 • 2.4. Omladinski centar u Omladinskom Polisu – mesto gde će se okupiti mladi ljudi i omladinski radnici, raditi sa i za mlade, fokusirani na identifikaciju potreba, interesa mladih ljudi kroz neformalno obrazovanje, obezbeđivanje objekata i programa da zadovolji te interese i predstavljanje interesantnog sadržaja u okruženju.
 • 2.5. “Novi mediji – nove informacije – nova komunikacija” – Sajam mladih na EXIT festivalu posvećen novim društvenim medijskim trendovima i omladinski rad koji ce služiti kao prostor gde omladinske organizacije iz regiona se umrežavaju sa drugim evropskim organizacijama i služe kao katalizator evropskih projekata. Događaj od 4 dana koji će privući 70 000 posetilaca, uglavnom mladih.

II: “Kapaciteti izgradnje”

Ekonomska nezavisnost i aktivno učešće u političkom zivotu su “nivo na gore” ka autonomiji mladih. To će se rešavati kroz stvaranje infrastrukturnih prostora za omladinsko preduzetništvo i kreativnih industrija u “Omladinskom Polisu” i stvaranjem dva dodatna mehanizma za procese donošenja odluka: strukutra zajedničkog upravljanaja i participativni budžet mladih u kojoj predstavnici mladih igraju značajnu ulogu u oblikovanju politike mladih i resursa u gradu Novom Sadu, u saradnji sa kreatorima politike.

Opis podakcije:

 • 2.1. Struktura zajedničkog upravljanja – stvaranje organa nadležnog za definisanje prioriteta u omladinskim politikama u gradu Novom Sadu sa ciljem promovisanja zajedničkog kreiranja politike i kulture dijaloga između mladih ljudi i kreatora politike. Više u Aneksu – Vd.
 • 2.2. Participativni budžet mladih – kako nisu svi mladi uključeni / aktivni u organizacijama, želimo da pružimo šansu neorganizovanim mladim ljudima da se osećaju uključeni i da odluče o tome kako grad može bolje da služi mladima tako što će se razvijati na osnovu njihovih potreba. Mladi, kao i svi drugi, osećaju potrebu da se uključe , da se i njihov glas čuje, i osete grad kao svoju kuću. Implementacija participativnog budžeta mladih će inicirati društvenu promenu – volontiranje za cilj i iniciranje dijaloga sa susedima, bez obzira na njihovo poreklo. Više u Aneksu-V.
 • 2.3. OMLADINSKI POLIS – Napuštena fabrika će postati mesto gde će biti formirani omladinski i kreativni centri. Ovaj kompleks će postati mali grad u Novom Sadu, koji nudi posetiocima mogućnost umetničkog izraza, radionice, konferencije, smeštaj, restorane, bioskop, muzičke događaje tokom cele godine. Više u aneksu V.

III:“Autonomija mladih”

OPENS18 ima za cilj veći kvalitet života i autonomije za mlade, kao i stvaranje promena politike na nacionalnom nivou, i da služi kao primer dobre prakse za druge gradove u Srbiji i region. Ovaj deo programa predviđa 2 procesa čija priprema će početi već u 2016, dok će se realizovati u 2017 i 2018 godine.

 • 3.1. “Živi život” biće centralna kampanja preko 2018 posvećena promovisanju dostignuća OPENS18, ali i kao otvoreni poziv za ne-ativne mlade da se uključe i aktivno učestvuju u procesima koji ih se tiču. Živi život će biti kampanja dizajnirana za tv, internet, radio i ulične reklame koje će pokrivati Srbiju, i kroz prijateljski dizajn će pozivati mlade ljude iz zemlje da preuzmu inicijativu, žive svoje živote u potpunosti i budu aktivni.
 • 3.2. Brendiranje u Novom Sadu Postepeno brendirani Novi Sad, od centra do predgrađa, grafiti, Meševe, zastave, instalacije, bilbordi i druge vrste ulične umetnosti sa opštim ciljem da Novi Sad vidi da je svaki korak sada nova Evropska prestonica mladih i da svaki posetilac Novom sadu postane svestan gde je došao. Vrhunac brendiranja će biti postava visoke ruševine u centru Novog Sada Upoznaj OPENS2018 sa svetlećim reklamama na vrhu evropske omladinske prestonice.

Očekuje se da dosadašnji koraci donesu pozitivne društvene promene u lokalnoj zajednici sa povećanjem interkulturalnog dijaloga i volontiranja mladih. Cilj nam je da se poveća autonomni život mladih i njihova konstruktivna i pozitivna uloga u društvu, a posebno u lokalnoj zajednici.

 • 4.1. “Volontiranje za Novi Sad” – aktivnosti u organizaciji omladinskih udruženja da prikažu doprinose mladih kao pozitivan element u društvu. U 12 tematskih aktivnosti tokom vikenda će biti organizovano da pokaže kako mladi mogu da doprinesu čišćenju grada, pomažući vlastima u kreiranju prijateljskog grada za mlade, šireći dobru energiju kroz ulične akcije, kulturne aktivnosti itd.
 • 4.2. “Mladi za stare” – Uspostavljanje platforme za volontiranje za starije generacije koristeći principe deljenja ekonomije i “razmenu mreže”. Ideja je da se uspostavi saradnja koja će funkcionisati kao “banka vremena” u kojoj se volontiranjem mladih ljudi može izdvojiti određeni broj sati, da se koristi u “starijim” vremenima. Želimo da promovišemo međugeneracijsku solidarnost i povećanje omladinskog aktivizma u regionu Vojvodine, koji je poznat po svojoj raznolikosti i multikulturalizmu.
 • 4.3. “Interkulturalni onlajn TV koji vode mladi” je ideja za projekat koja dolazi direktno od gradonačelnika Novog Sada i ima za cilj stvaranje kreativnog prostora u kome će mladi ljudi sami da promovišu pozitivne promene u gradu, Srbiji i regionu, predstavljajući talente, dobre ideje i inovativne koncepte razvijene od strane mladih.
 • 4.4. Kampanja “Moje mišljenje je važno” – mladi promovišu interkulturalni dijalog i toleranciju, vođeni od strane KOMS kako bi se promovisao značaj uključivanja mladih u procese donošenja odluka u vezi stvari koje ih brinu u Srbiji.
 • 4.5. “Oprostite, je li ovo vaša mržnja?” – mladi iz (post)konfliktnog regiona Balkana, Kavkaza i Južne Evrope promovišu različitosti u miru, kroz participativni forum teatar. Konferencija i nastupi u Novom Sadu će se održati 2019 sa idejom da promovišu slobodu izražavanja mladih, raznolikosti i interkulturalnog dijaloga.

Pozitivne promene u društvu kroz povećanje aktivnog učešća mladih u volontiranju, interkulturalnom dijalogu i poštovanju ljudskih prava će doći kao rezultat poboljšanja uslova za urbani, ekonomski, politički i društveni život mladih ljudi, jer samo zadovoljni i autonomni mladi ljudi mogu biti ambasadori pozitivnih društvenih promena.