GRAD NOVI SAD OTVARA SVOJA VRATA

Cilj ovog programa je promovisanje mladih i njihovih potencijala kao i promovisanje „otvorenosti“, interkulturalizma i raznovrsnosti grada Novog Sada.

1. Kampanja: „Mladi otvaraju vrata!“

„Otvaranje vrata“ će biti centralna kampanja tokom 2018-19 godine kroz koju će se promovisati uspesi mladih u različitim oblastima (kultura, sport, informacione tehnologije, nauke itd.). U okviru kampanje će se koristiti omladinski prijateljski dizajn,  i biće prilagođena za različite medije (televiziju, internet, radio i ulično oglašavanje). Kampanjom će se obuhvatiti gradovi u Srbiji, regionu, kao i sve prethodne i potencijalne buduće omladinske prestonice (2020, 2021).

2. Promotivne aktivnosti: „Brendiranje Novog Sada kao omladinske prijateljske destinacije“

Posebna turistička ponuda namenjena za mlade širom Evrope će se kreirati u saradnji sa Turističkom organizacijom Novog Sada. Ponuda će uključivati  razne kulturne, muzičke i filmske festivale, ponudu znamenitih građevina, istorije, noćnih klubova i društvenog života (npr:biciklističke ture, planinarenje, itd.). Destinacija će se promovisati na glavnim sajmovima i turističkim događajima u Evropi. OPENS će imati svoj štand za prezentaciju tokom evropskih festivala (Awakenings/Holandija, Sziget/Mađarska, Tomorrowland/Belgija) dopirući do različitih profila mladih. Tokom Exit i drugih festivala mladi talenti će biti promovisani, šaljući poruku da mi zaista investiramo u potencijale mladih.

3. „Karavan omladinskog aktivizma“

Izložba o istoriji omladinskog aktivizma obići će regiju Zapadnog Balkana sa ciljem promovisanja mladih kao katalizatora pozitivnih promena u regionu pri čemu će se posetiti sledeći gradovi: Novi Sad, Vukovar, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Rijeka, Budimpešta, Temišvar, Kluž-Napoka, Beograd, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Podgorica, Priština, Skoplje, Atina, Solun, Varna i Sofija pokrivajući sve prethodne „omladinske prestonice Evrope“ iz regiona. Izložba će biti praćena dokumentarnim filmom i javnom debatom.

4. „EXIT otvaranje vrata“

U saradnji sa EXIT festivalom, 48 mladih iz zemalja članica Saveta Evrope biće pozvano na EXIT festival kako bi prikazali svoje talente i inovativne prakse koje predstavljaju „otvaranje vrata“ u zemljama iz kojih dolaze. To će se realizovati na „OPENStage“ koji će posebno biti napravljen sa svrhom promovisanja interkulturalizma, raznovrsnosti i evropske solidarnosti.