Omladinski program i infrastruktura otvaranja vrata

Uz podršku omladinskih radnika/ca, posedujući kvalitetne smernice za razvoj novih inicijativa u poslovnom i neprofitabilnom sektoru, mladi će postati svesniji mogućnosti koje mogu iskoristiti za svoj profesionalni/društveni razvoj.

1. Održivost prakse omladinskog rada – unapređenje i deljenje

Novi Sad kao pionirski grad omladinskog aktivizma bi želeo još jednom da dokaže svoju posvećenost omladinskom radu i omladinskoj politici. Stoga će OPENS19 doprineti unapređenju prakse postojećih modela, kao što je lokalni akcioni plan za mlade i kancelarija za mlade kroz saradnju sa lokalnim vlastima. Unapređenje procedura u kancelariji za mlade biće prioritetno. Uvešćemo dobru praksu transparentnosti rada koja će biti prevedena na sve jezike zemalja članica Saveta Evrope da bi se stimulisao transfer primera dobre prakse iz Novog Sada ka drugim lokalnim zajednicama širom Evrope. Projekat će biti impelmentiran u saradnji sa NAPOR-om koji okuplja omladinske radnike/ce.

2. Programsko finansiranje za udruženja mladih i za mlade

Pored već postojećih modela finanisranja i sufinansiranja projekata udruženja mladih i za mlade, biće uvedeno programsko finansiranje. Ovakvo finansiranje će obezbediti dugoročne programe, kontinuitet i kvalitet programa omladinskog rada (prateći praksu Saveta Evrope i Evropske zajednice).

3. Youth polis (omladinski grad)

Youth polis – napuštena fabrika postaće mesto gde će se formirati omladinski i kreativni centri. Ovaj kompleks će postati „mali grad“ u Novom Sadu, nudeći mogućnosti umetničkog izražavanja, radionica, konferencija, smeštaja, restorana, bioskopa i muzičkih događaja tokom cele godine. Youth polis biće mesto kreativne industrije i preduzetništva za mlade, ali takođe mesto gde će biti smešten omladinski centar kao domaćin udruženjima mladih i za mlade i programima koji će podržavati njihov razvoj. Mladi i omladinski radnici/e će raditi sa i za omladinu odgovarajući na interese i potrebe mladih kroz neformalno obrazovanje i omladinski rad.

4. Kvalitetne informacije za mlade

Postojeći omladinski info centar (YouthINFOpolis) biće unapređen sa boljom koordinacijom između relevantnih aktera i povećanjem broja info tačaka u različitim delovima grada kako bi se pospešilo informisanje mladih. Omladinski info centar biće sastavni deo Youth polisa.

5. Besplatan internet za sve

Da bi se omogućio pristup informacijama, grad će sa svojim partnerima, omogućiti besplatan internet pristup svoj omladini u Novom Sadu. Želimo da mladi budu svesni mogućnosti koje postoje na lokalnom/nacionalnom/evropskom nivou i da budu u kontaktu sa omladinom širom sveta.

6. „Mladi ljudi, pozitivni element za promenu“

Televizijska emisija posvećena aktivnostima za mlade biće emitovana na Youtube-u i na javnom servisu RTV. Kroz ovu emisiju biće pokriveni različiti aspekti iz života mladih: obrazovanje, školarine, pripravnički staž, posao, slobodno vreme, putovanja i sl. Mladi će stvarati sadržaj emisije i promovisaće mlade kao pozitivan element i uzore u gradu/Srbiji/regionu, prikazujući talente, dobre ideje i inovativne koncepte koje su razvili mladi.